Observatory

AnexitiloN art work

Το ‘AnexitiloN’ αποτελεί το δημιουργικό ‘alter ego’ του εικαστικού-σχεδιαστή (artist-designer) Σάββα Κ. Κουρέα, ο οποίος ανήκει στη γενιά των σύγχρονων δημιουργών.

 

Τομείς δράσης του AnexitiloN αποτελούν οι ενασχολήσεις με projects που άπτονται θεμάτων τεχνών, δημιουργίας και αισθητικής αναβάθμισης.

 

 

Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση ενασχολείται με προγράμματα σχετικά με Ζωγραφική και Αερογραφία σε κάθε είδους επιφάνεια, στο Σχεδιασμό προϊόντων-χώρων-γραφημάτων καθώς και σε Εικαστικές Εγκαταστάσεις.

Η AnexitiloN έχει δημιουργήσει ένα ευρύ σύστημα εξωτερικών συνεργατών, που παρέχουν υποστηρικτικές εργασίες. Δεν υπάρχει ειδικό χρονοδιάγραμμα εργασίας. Λόγω της φύσης των υπηρεσιών της, η μόνη βεβαιότητα είναι ο χρόνος παράδοσης και η ποιότητα των τελικών προϊόντων. Το πεδίο δράσης του AnexitiloN είναι αρκετά ευρύ, με διάφορες διεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο και με πρόγραμμα που εμπεριέχει σχεδόν καθημερινώς ταξίδια.

Μέγεθος επιχείρησης

1
full time

Supports

Ένας μεγάλος αριθμός μεντόρων  και πλήθος συνεργασιών που παρείχαν ένα πολύτιμο δίκτυο προγραμμάτων  τέχνης .

 

Ευκαιρίες και σχέδια για το μέλλον

Η κύρια ευκαιρία για τον τομέα είναι η πρόσφατη μεγέθυνση της ζήτησης για τέχνη και εξειδικευμένη τέχνη στην αγορά. Υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν και όλο και περισσότερο στην εποχή της πληροφορίας, ένας είναι σε θέση να ξεφύγει γεωγραφικών περιορισμών. Αυτό σε σχέση τόσο με προγράμματα όσο και με συμπράξεις.

Ο στόχος είναι να παρεκκλίνουμε  περαιτέρω τα όρια και να αναζητηθούν περισσότερες και νέες συνεργασίες στον ευρύτερο τομέα για την ανάληψη έργων σχετικών με την τέχνη. Αυτό, μεταφρασμένο χρηματικά επίσης θα επιτρέψει σε μία ευρύτερη ελευθερία κινήσεων, αναπτύσσοντας την όλη προσπάθεια  σε μια διεθνή έννοια. Μέσο του περισσότερου χρόνου και χρημάτων που επενδύονται στον τομέα, τόσο σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η πρόσφατη στροφή προς την τέχνη και σε γενικότερες γραμμές στις δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, θα πρέπει να βοηθήσει σε αυτό, όχι μόνο για την AnexitiloN αλλά και για όλου τους άλλους ενδιαφερόμενους του τομέα.

Πα γίδες και προκλήσεις

Για να εργασθεί κάποιος ως ελεύθερος επαγγελματίας στους τομείς  της Πολιτισμικής και Δημιουργικής βιομηχανίας πρέπει να δημιουργήσει ένα ισχυρό πνευματικό και αισθητικό υπόβαθρο, αυτοπεποίθηση, κώδικα ηθικής αλλά και ηθική, καθώς επίσης υπομονή μαζί με  επιμονή. Όλα αυτά χρειάζονται καιρό να κτιστούν. Επιπλέον εμπεδώνονται μέσα από πολλά μαθήματα, μερικά πιο επώδυνα από άλλα. Δυστυχώς, δεν υπάρχει σύντομη και ανώδυνη διαδρομή. Ο δρόμος προς την επιτυχία περιέχει  λάθη και παραλείψεις. Πρόκειται για θέμα  προσέγγισης και ισορροπίας. Το κεφάλαιο είναι πάντα δυσεύρετο, το ίδιο  και οι χορηγοί. Το δημιουργικό στοιχείο πρέπει να είναι ισορροπημένο με το επιχειρηματικό κομμάτι του και αυτή είναι μία μεγάλη  πρόκληση.

Επιπλέον, σε προσωπική νότα, η AnexitiloN πιστεύει ότι η δημιουργία μιας τέτοιας επιχείρησης συνδέεται με τον ακριβή προσδιορισμό της κλίσης και του ταλέντου. Αυτό πρέπει να έρθει πρώτο, καθώς στη συνέχεια θα λειτουργήσει μεθοδικά στο χάρισμα το οποίο συνοδευόμενο από ένα  καλό επιχειρησιακό σχέδιο, θα έρθει σε θέση να παρέχει την «απογείωση»! Με κάτι πιο «χλιαρό» και με συμβατική προσέγγιση του θέματος, κάθε επιχείρηση ή καλλιτέχνης θα βρίσκεται σε δρόμο προς την μετριότητα. Αυτό είναι κάτι που η AnexitiloN επιδιώκει να αποφύγει .

 

Contact information

(+357) 99516799

anexitilon@hotmail.com

www.anexitilon-art.com