Ο τομέας της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας είναι ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της Ευρώπης περιλαμβάνοντας εξαιρετικά καινοτόμες επιχειρήσεις και συμβάλλοντας περίπου κατά 2,6% στο ΑΕΠ της ΕΕ

Είναι ένας τομέας με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης και παρέχει ποιοτικές θέσεις εργασίας σε πάνω από 5 εκατομμύρια ανθρώπους.

Για τα περισσότερα δημιουργικά άτομα που αναπτύσσουν ένα νέο προϊόν ή μια ιδέα, η εστίαση τους συνήθως είναι σταθερά τοποθετημένη στο τι μπορεί να κάνει· πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ·τι την κάνει διαφορετική.

Ενώ όλα αυτά αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε πιθανή μελλοντική επιχείρηση με έμφαση στην δημιουργία, ίσης σημασίας ερωτήματα, είναι:

 • Ποία είναι η διοικητική ομάδα πίσω από την επιχείρηση;
 • Ποίο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο που προτείνεται;
 • Πώς θα προστατεύεται η πνευματική ιδιοκτησία;
 • Έχει το προϊόν ή η ιδέα επεκτασιμότητα σε πιο ευρεία κλίμακα;

Η  ιδέα της δημιουργικής καινοτομίας δεν εξασφαλίζει την επιτυχία  αφού απαιτούνται  επίσης βασικές, μα καίριες δεξιότητες διοίκησης επιχειρήσεων.   

Ενώ ατομικές ιδιότητες όπως δημιουργικότητα, κίνητρο  και η ικανότητα να πείθεις  συχνά θεωρούνται ως  βασικά χαρακτηριστικά που οδηγούν τις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι το πάντρεμα αυτών των δεξιοτήτων με την επιχειρηματική οξυδέρκεια  που φέρνει τελικά την επιτυχία.

Η κοινοπραξία SHADOWS αποτελείται από 9 οργανισμούς-εταίρους από 8 διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ:

 • Municipio de Lousada (PT)
 • Universitaet Paderborn (DE)
 • Creative Exchange UK (UK)Meath Community Rural & Social Development Partnership (IE)
 • Universitatea Din Pitesti (RO)
 • Future In Perspective (IE)
 • INNEO-Studio Tworczego Rozwoju (PL)
 • Innoventum Oy (FI)
 • και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου(CY)

Αυτοί οι οργανισμοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αναπτύξουν το πρώτο, εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών της Ευρώπης στην επιχειρηματικότητα για αποφοίτους που ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους στον τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας.

Το προτεινόμενο νέο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, θα περιλαμβάνει όλες τις συνηθισμένες ενότητες μαθημάτων επιχειρηματικότητας οι οποίες θα συμπληρώνονται από μια σειρά τομεακά συγκεκριμένων ενοτήτων μαθημάτων που αφορούν τον τρόπο που θα πρέπει να:

 • Παρουσιάζουν του/την ιδέα τους και να την μοιράζουν αποτελεσματικά με την διοικητική ομάδα του/της
 • Να παρουσιάζουν την η επενδυτική ιδέα του με επιτυχία κατανοώντας πως να κατευνάζουν τους φόβους και ανησυχίες των επενδυτών / χρηματοδοτών
 • Επιδείξουν ότι έχουν ένα σχετικό και καλά δεμένο επιχειρηματικό μοντέλο
 • Να γνωρίσουν τρόπους επεκτασιμότητας του προϊόντος ή της ιδέας των δημιουργικών επιχειρηματιών και να κατανοήσουν μια πραγματική εκτίμηση της αγοράς που να επιβιώνει στον έλεγχο
 • Να γνωρίζουν τρόπους προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και να γνωρίζουν πως να διαχειρίζου τα περιουσιακά στοιχεία της πνευματικής ιδιοκτησίας· επιπλέον θα γνωρίσουν πιθανούς τρόπους διεθνοποίησης της επιχείρησή·

Το πρόγραμμα SHADOWS τρέχει από τον Σεπτέμβριο 2016 έως τον Αύγουστο 2018.

Ακολουθήσετε μας στο Facebook για να κρατήσετε επαφή με τις διάφορες εξελίξεις καθώς εκτυλίσσεται το πρόγραμμα!

Ακόμα καλύτερα, εγγραφείτε στη δικτυακή μας πύλη «e-learning» για να έχετε πρόσβαση στο νέο υλικό κατάρτισης καθώς αυτό καθίσταται διαθέσιμο.