Projektin tuotokset

Ammattiopettajien koulutusohjelma

HEL 28 2018

Johdatus pedagogiikkaan mikroyritysten omistajille

HEL 28 2018

Kulttuuri- ja luovien alojen yrittäjyyskurssi

TOU 31 2018

Kulttuuri- ja luovien alojen yritysten observatorio

ELO 31 2018

Verkko-oppimisympäristö

ELO 31 2018

Kulttuuri- ja luovien alojen potentiaalin hyödyntäminen - Toimenpide-ehdotukset

KES 30 2018