O2 Ammattiopettajien koulutusohjelma

Ammattiopettajien koulutusohjelma

1 - Johdanto

Login to join this course

2 - Kulttuuri- ja luovien alojen ominaispiirteet

Login to join this course

3 - Kulttuuri- ja luovan alan yrittäjien tarpeet ja ominaispiirteet

Login to join this course

4 - Business Model Canvas

Login to join this course

5 - SHADOWS verkkoalusta

Login to join this course

6 - Luovuus ja rahoitus Moduulit 5 ja 8

Login to join this course

7 - Esittäminen, markkinointi ja viestintä kulttuuri- ja luovilla aloilla

Login to join this course

Työkirjat ja kouluttajan käsikirjat

SHADOWS O2 tuntisuunnitelma