O2 Ammattiopettajien koulutusohjelma

Ammattiopettajien koulutusohjelma

Kirjaudu sisään avataksesi kurssit

Kirjaudu sisään Luo tili

1 - Johdanto

2 - Kulttuuri- ja luovien alojen ominaispiirteet

3 - Kulttuuri- ja luovan alan yrittäjien tarpeet ja ominaispiirteet

4 - Business Model Canvas

5 - SHADOWS verkkoalusta

6 - Luovuus ja rahoitus Moduulit 5 ja 8

7 - Esittäminen, markkinointi ja viestintä kulttuuri- ja luovilla aloilla

Työkirjat ja kouluttajan käsikirjat

SHADOWS O2 tuntisuunnitelma