Kulttuuri- ja luova teollisuus on yksi Euroopan dynaamisimmista aloista, sisältäen hyvin innovatiivisia yrityksiä ja tuottaen noin 2,6% EU:n bruttokansantuotteesta.

Tällä sektorilla on suuri kasvupotentiaali ja se tarjoaa laadukkaita työpaikkoja yli 5 miljoonalle ihmiselle.

Useimmille luoville yksilöille uuden tuotteen tai idean kehittämisessä fokus on keskittynyt tiukasti siihen, mitä se voi tehdä; mihin sitä ovi käyttää ja mikä tekee siitä erilaisen.

Vaikka nämä ovat kaikki tärkeitä ennakkovaatimuksia tulevalle liiektoimintapotentiaalille, yhtä tärkeitä kysymyksiä ovat myös:

 • Ketkä muodostavat johtoryhmän liiketoiminnassa?
 • Mikä on ehdotettu liiketoimintamalli?
 • Kuinka tekijänoikeudet suojataan?
 • Onko tuotteella tai idealla skaalaupotentiaalia?

Oikea idea voi viedä sinut puoliväliin menestystä, mutta toiseen puoleen tarvitaan myös liiketoimintataitoja. 
Yksilölliset ominaisuudet, kuten luovuus, motivaatio ja suostuttelutaidot ovat avainasemassa uusien yrityshankkeiden eteenpäinviemisessä, mutta niiden yhdistäminen liiketoimintaosaamiseen tuo lopulta menestyksen. 

Projektipartnerit

SHADOWS-hankkeessa on mukana yhdeksän organisaatiota kahdeksasta EU-maasta;

 • Municipio de Lousada (Portugali)
 • Paderbornin yliopisto (Saksa)/
 • Creative Exchange (UK)
 • Meath Community Rural & Social Development Partnership (Irlanti)
 • Pitestin yliopisto (Romania)
 • Future in Perspective (Irlanti)
 • INNEO – Studio Tworczego Rozwoju (Puola)
 • Kyproksen eurooppalainen yliopisto EUC (Kypros)
 • Innoventum Oy (Suomi)

Nämä organisaatiot ovat yhdessä kehittämässä Euroopan ensimmäistä kulttuuri- ja luoville aloille kohdennettua yrittäjyyskoulutusohjelmaa, jonka kohderyhmänä ovat alalle valmistuvat tai valmistuneet opiskelijat. 

Ehdotettu koulutusohjelma sisältää kaikki yleiset yrittäjyyskoulutuksen osiot, joita täydennetään sektorin omilla sisällöillä, sisältäen seuraavia taitoja;

 • Kuinka kulttuuri- ja luovien alojen yrittäjyys esitetään yritysjohdossa; 
 • Kuinka esitetään tarjottu sijoitusmahdollisuus, samalla lieventäen sijoittajan/rahoittajan pelkoja ja huolia; 
 • Kuinka esität, että sinulla on relevantti ja vankka liiketoimintamalli; 
 • Tekijänoikeuksien suojaaminen ja älyllisen pääoman hallinta
 • Liiketoiminnan kansainvälistyminen

SHADOWS-projekti kestää syyskuusta 2016 elokuuhun 2018.

Seuraa projektin etenemistä  Facebook-sivullamme.

Voit myös  rekisteröityä verkkoportaaliimme ja saat oppimateriaalit käyttöösi heti kun ne valmistuvat!