O4 CCI Entrepreneurship Curriculum

Entrepreneurship Curriculum

Zaloguj się aby otworzyć kurs

Login Zarejestruj się

Moduł 01 – Przedsiębiorczość w Sektorach Kulturowych i Kreatywnych

Moduł 02 – Tworzenie Modeli Biznesowych

Moduł 03 – Przeprowadzanie Badań Rynkowych

Moduł 04 – Sprzedaż i marketing online

Moduł 05 – Kreatywne myślenie i umiejętność adaptowania

Moduł 06 – Generowanie i ocenianie pomysłów

Moduł 07 – Kluczowe umiejętności zarządzania firmą

Moduł 08 – Kluczowe umiejętności w zakresie finansów i zarządzania

Moduł 09 – Przedstawianie swojego pomysłu na biznes

Moduł 10 – Wzrost i internacjonalizacja firmy

Workbooks and tutor manuals

SHADOWS O4 CCI Curriculum Learner Workbook PL

Pobierz

Przeglądaj online

SHADOWS O4 CCI Curriculum Tutor Manual PL

Pobierz

Przeglądaj online